Posedenie so športovcami

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj, spolu s prednostom MÚ PhDr. Matúšom Háberom na znak vďaky za účasť a výsledky v treťom ročníku Zimnej olympiády seniorov pozvali seniorov, členov DC na malé posedenie s účastníkmi. Posedenie sa uskutočnilo 9.2.2016 o 14,00 hod. v priestoroch DC. Zlato máme jedno, štvrté miesta dve  a jedno piate, čo na 140 účastníkov nie je zlé. Pán starosta s pánom prednostom  si so seniormi družne pokecali  a všetci sme si zaželali viac podobných úspechov aj v budúcnosti.