Oznam o rekonštrukcii plynovodov

Oznamujeme občanom, že v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, bude prebiehať rekonštrukcia plynovodov.

Miesto: ul. Račí potok, Na Šajbe

Plánovaný termín začatia prác: 16.03.2020

Plánované dokončenie prác: 30.10.2020