Otvorenie Medzinárodného plenéra výtvarníkov v Seniordome

Dňa 11.9.2014 sa v priestoroch Seniordomu na ul. Obrancov mieru č. 2 v Košiciach otváral 8. ročník Medzinárodného plenéru výtvarníkov spojený s vernisážou výstavy maliarov A. Kissa z Maďarska a G. Pappa z Rumunska. Plenér otvoril starosta MČ Košice - Sever Marian Gaj za prítomnosti výtvarníkov, predsedníčky OZ  Domov v rodine Ing. Arch. Evy Lorenzovej, zamestnancov Magistrátu mesta  Košice aj verejnosti.

Výstava je predajná a v priestore Seniordomu bude trvať do 19.09.2014. Srdečne Vás všetkých pozývame!