Organizačná štruktúra úradu Severu je prekopaná od základov

Novinkou bude Kancelária prvého kontaktu.

Nová organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever je prekopaná od základov. Prioritou nie je len zníženie počtu zamestnancov, ale predovšetkým zmena filozofie k občanom.
„Úrad ma slúžiť verejnosti a to chceme docieliť novou štruktúrou. Kontakt s občanom musí byť príjemný a občan musí vybaviť čo najviac vecí už v kancelárií prvého kontaktu“ komentoval prednosta úradu Jaroslav Polaček.  Podľa neho je vznik tejto kancelárie najdôležitejšou zmenou novej štruktúry. Za najťažšie považuje naučiť zamestnancov novému mysleniu. „Sme tu pre ľudí a tí nemôžu na úrad frflať. Chceme im vyjsť v ústrety. Kým budeme s kanceláriou prvého kontaktu spokojní, potrvá to 3 mesiace, než sa každý naučí, čo potrebuje vedieť“ myslí si Polaček.

Polovičné úväzky vedúcich oddelení

Novinkou organizačnej štruktúry je aj polovičný úväzok niektorých vedúcich oddelení. „V rámci šetrenia je na polovičný úväzok zamestnaný prednosta a bude to tak aj s vedúcim ekonomického a právneho oddelenia. V dnešnej dobe notebookov, mobilov a moderného manažovania to pre úrad nebude problém. Na ich platoch ušetríme minimálne 16.000 € ročne. Tieto peniaze vieme v tomto roku investovať do modernizácie úradu. Je v dezolátnom stave“myslí si starosta Marián Gaj. Oddelenie rozvoja mestskej časti a sociálne oddelenie bude mať vedúcich na plný úväzok. „Má to logiku. Rozvoj mestskej časti zastal už pred 16-timi rokmi, to sa musí zmeniť. Činnosť v sociálnej oblasi je zase prenesená zo štátu a mesta, preto tam potrebujeme človeka na plný úväzok“ povedal na margo vedúcich oddelení starosta Gaj.

Starosta s prednostom podpisujú bločky za 50 centov

Oddelenie hospodárskej správy bude priamo riadiť prednosta. „Týmto návrhom sme len naštartovali zmenu vnútorných mechanizmov. Musíme zastaviť nezmyselné nakupovanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb po jednej položke. Na úrade je dnes taký systém, že so starostom podpisujeme aj 50 centové bločky“ komentuje prednosta Polaček. Zmeniť sa to podľa neho dá tak, že sa vyberú dodávatelia na jednotlivé položky a mestská časť ušetrí ďalšie peniaze.

Školenia vo vlastnej réží

Zamestnanci úradu budú musieť prejsť zmenami. „Počítame s tým, že budeme musieť 90% zamestnancov úradu preškoliť v komunikácií s občanom, v písomnej agende, v úpravách písomností ale bohužiaľ aj v práci s počítačom a mailovou komunikáciou. V dnešnej dobe je to nevyhnutnosť. Tieto školenia nebudú úrad stáť ani cent, urobíme ich v rámci vlastných možností“ povedal na margo nového myslenia úradu prednosta Polaček. „Znížením stavu zamestnancov úradu  ušetríme a preto chceme zdvihnúť aj platy zamestnancov, ktoré sú veľmi nízke. Stane sa to samozrejme až vtedy, keď budeme spokojní a ohlasy verejnosti budú pozitívne´“ dodal na záver prednosta.