O voličský preukaz môžete požiadať aj na Severe

Voliť v prezidentských voľbách v polovici marca môžete aj v prípade, že práve nebudete doma. Umožní vám to voličský preukaz. Požiadať o jeho vydanie už môžete aj v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu MČ Košice – Sever.

Ak v deň konania voľby nebudete môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov ste zapísaný, môžete požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličské preukazy vydáva obec, v Košiciach teda miestny úrad mestskej časti. O vydanie voličského preukazu môžete požiadať osobne, prostredníctvom splnomocnenej osoby, písomne alebo elektronicky. Žiadosť o vydanie voličského preukazu môžete vypísať priamo na úrade a nájdete ju aj na stránke mestskej časti v sekcii Voľby prezidenta SR 2014. V žiadosti by nemalo chýbať vaše meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Ak v žiadosti uvediete korešpondenčnú adresu, voličský preukaz vám zašlú doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Vyzdvihnúť si ho môžete aj osobne. Tým vás vyčiarknu zo svojho zoznamu oprávnených voličov, aby vás v obci, kde budete voliť, do zoznamu mohli zapísať. Tí voliči, ktorý nemajú trvalý pobyt na území Slovenska a dostavia sa do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, môžu voliť po predložení platného slovenského cestovného dokladu. Ak si myslíte, že sa vo svojom bydlisku nebudete zdržiavať aj počas prípadného druhého kola voľby prezidenta, môžete požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá. Vydanie voličského preukazu je bezplatné.

Voličské preukazy bude KPK vydávať do piatku 14. 3. 2014 do 12.00 hod.