Novoročné stretnutie so starostom

14.1.2015 sa seniori stretli v Dennom centre so starostom našej MČ. Stretnutia sú samozrejmosťou, konajú sa pravidelne raz – dvakrát mesačne, ale toto bolo predsa len niečím výnimočné.  Bolo prvé v novom roku, takže okrem pravidelných „rubrík“ a riešenia dotazov seniorov im starosta  pri pohári šampanského a výbornej kapustnici zaprial do nového roka 2015 najmä veľa zdravia, pohody a mladého ducha, ktorý sa prejavuje aj v aktivitách Denného centra a jeho bohatej činnosti.