Niektorí severania budú voliť inde ako doteraz

Mestská časť Košice – Sever  určuje volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 9. novembra 2013 od 7.00 hod. do 22.00 hod.. Celkovo sa na Severe bude voliť v 18-tich volebných miestnostiach.  Oproti voľbám do NR SR v roku 2012 sú zmeny troch volebných miestností. V okrsku 11. a 12. budú volebné miestnosti na Univerzite veterinárneho lekárstva /minule na Lokomotíve/ a v okrsku 15. bude volebná miestnosť  na Gymnáziu Park mládeže /minule KS Hornád/.

Vo voľbách do vyšších územných celkov občania rozhodnú o predsedoch a poslancoch kraja na ďalšie štvorročné funkčné obdobie. Poslanecké mandáty získajú nominanti, ktorí v konkrétnom volebnom obvode získajú najviac voličských hlasov.

Predseda VÚC sa volí dvojkolovo.  Ak ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole 50 percent hlasov zúčastnených voličov, druhé kolo sa bude konať 23. novembra. Do druhého kola postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

V košickom VÚC sedí  57 poslancova za 11 volebných obvodov. Mestská časť Košice - Sever patrí do volebného obvodu č. I spolu s MČ Staré mesto, Džungľa, Ťahanovce, sídlisko Ťahanovce a Kavečany. V tomto volebnom obvode je zvoliteľných 5 kandidátov na poslancov KSK.