Neplánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Dňa 16.05.2012 bola Mestskej časti Košice – Sever doručená žiadosť poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever Viliama Beňa, Andreja Dobránskeho, Miroslavy Dobránskej, Jozefa Filipka, Miroslava Košičana,  Bartolomeja Szaba, Richarda Šmídu a Pavla Železníka o zvolanie rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, starosta zvolá zasadnutie obecného  zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

V tomto prípade sa musí starosta vysporiadať s netradičným faktom, že poslanci požiadali o zvolanie rokovania bez toho, aby uviedli navrhovaný program rokovania MZ.

Žiadosť poslancov Miestneho zastupiteľstva o zvolanie neplánovaného zastupiteľstva.