NÁVRHY A PRIPOMIENKY K PROJEKTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA ULÍC OBRANCOV MIERU A TOLSTÉHO

Mestská časť Košice-Sever pripravila v spolupráci s mestom Košice projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého, ktorý vám predkladáme na pripomienkovanie.

V 1. etape projektu máme záujem vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého, čím chceme zároveň zvýšiť bezpečnosť pre deti pred školskými zariadeniami a rozšíriť možnosti alternatívnej dopravy pre cyklistov.

Postupne plánovaným vyznačením parkovacích miest na území mestskej časti pracujeme na zavedení rezidentského parkovania, ktoré zvýhodní vás obyvateľov pred návštevníkmi.

Zjednosmernenie ulice Obrancov mieru je naplánované od výjazdu z parkoviska na Obrancov mieru 2 v smere na Národnú triedu. Rovnako aj na Tolstého ulici v smere od Obrancov mieru k Tomášikovej ulici.

Výhody pre obyvateľov:                                 

  • pribudne 19 nových oficiálnych pozdĺžnych parkovacích miest pred obytným domom na ulici Obrancov mieru č. 4 až č. 14,
  • pribudne 25 nových oficiálnych pozdĺžnych parkovacích miest pred školskými zariadeniami na ulici Obrancov mieru 16 až 20,
  • pribudne 47 parkovacích miest na Tolstého ulici podľa predpisov.

Všetky nové a plnohodnotné parkovacie miesta vzniknú na aktuálne spevnených plochách bez zásahov do okolitých zelených plôch.

Zjednosmernením premávky motorových vozidiel dôjde k zníženiu intenzity dopravy, čím chceme zvýšiť bezpečnosť pre deti na ulici Obrancov mieru pred školskými zariadeniami. V tejto časti pribudne druhá školská zóna na našom Severe.

Rovnako plánujeme na ulici Obrancov mieru vytvoriť samostatný cyklopás, po ktorom budú môcť jazdiť cyklisti v smere od Národnej triedy ku Komenského ulici.

Ide o 1. etapu riešenia dopravy v tejto lokalite a po prerokovaní s obyvateľmi a zapracovaní vhodných návrhov, požiadame o stanovisko Krajský dopravný inšpektorát PZ SR.

Svoje návrhy a pripomienky k návrhu projektu a tiež k jeho ďalším pripravovaným etapám nám posielajte e-mailom na adresu kancelariastarostu@kosicesever.sk do 4.2.2024.