Na Severe vyrastie nová bobová dráha aj detské ihrisko pre hendikepovaných

Toto leto bude na Severe v znamení opráv i výstavby. Ponúkame Vám súhrnné informácie o aktuálnych prácach a postupe pri schvaľovaní stavieb v mestskej časti. Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever už podpísal zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu výstavby detského ihriska pre hendikepované deti, stavba je už ohlásená, na ihrisko sa môžu tešiť deti aj dospelí ešte tento rok.

 

OC Mier prechádza menšou rekonštrukciou. Do poriadku sa dávadlažba na terase a schodisku, opravujú sa poškodené omietky, ostenia vstupnej brány dvora, zábradlia, realizujú sa maliarske a natieračské práce.

Nové fasády získajú obytné domyna Slavkovskej, Gerlachovskej a Národnej triede.

Rozšíri sa golfový areál na Alpinke. Pribudnú dvadrevené prístrešky a oplotenie.

Lokomotíva a.s. chce rozšíriť možnosti ubytovania pre športovcov v piatichampartmánových dvojdomoch s infraštruktúrou.

Na Jahodnej sa začne s výstavbou letnej bobovej dráhy, ktorá by mala mať dĺžku1045 m.

Dostavba čaká administratívnu budovu na Čárskeho ulici.

Technická infraštruktúra sa vybuduje na Červenom brehu. Stavebné povolenia sú vydané pre plynofikáciu, káblové rozvody NN a VN, vonkajšie osvetlenie, oplotenie, kioskovú trafostanicu, kanalizáciu a prípojku vody.

Stavebné úpravy a prístavba čaká Vitalita šport klub, územné rozhodnutie je vydané pre úpravu a prístavbu objektu na Čermeľskej ulici – bývalý pneuservis ( zápasnícka hala).

Z objektu výmeníkovej stanice na Starej spišskej ceste by mal byť v budúcnosti nízkopodlažný obytný dom. Miestnyúrad dostal žiadosť o zmenu územného plánu na obytné plochy nízkopodlažnej zástavby z dôvodu zámeru prestavby objektu.

Na Slovenskej ulici vyrastú rodinné domy. Územné rozhodnutie je vydané pre 5 rodinných domov v lokalite bývalého Polyfunkčného areálu.