Na Severe otvoríme prvé venčovisko

Oficiálne prvé venčovisko vzniklo na Severe v Parku na Hroncovej ulici. Je súčasťou rozsiahlejšieho projektu revitalizácie, ktorá sa začala už minulý rok. V prvej etape sa na mieste starého detského ihriska postavilo nové – pre najmenšie deti, upravilo sa okolie a vzniklo aj oplotený výbeh pre psov. Celkové náklady na rekonštrukciu vyšli MČ Košice – Sever na zhruba 13.000 eur, ktoré získala ako dotáciu od mesta. V budúcnosti chce Sever udržiavať túto lokalitu v takom stave, aby bola bezpečná a slúžila všetkým.

„Na Hroncovu budeme pravidelne posielať aktivačných pracovníkov, máme harmonogram upratovacích prác, dopĺňať sa budú sáčky na psie exkrementy.“ Spresňuje starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj. „V budúcnosti tu na večovisku chceme organizovať pravidelné výcviky pre neposlušných psíkov, rokujeme s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov. Chceme, aby sa venčovisko stalo aj miestom, kde sa psíčkari aj niečo naučia.“

Výbeh  spolu s ihriskom slávnostne otvoríme v pondelok  10. júna 2013 o 16.00 hodine. V spolupráci s ÚVP sme pripravili súťažný program pre psíčkarov a ich miláčikov. Súťažiť sa bude v šikovnosti a v poslušnosti.

Keďže útulok pre opustené zvieratá v Haniske, ktorý ÚVP spravuje, pred časom vytopilo, rozhodli sme sa zorganizovať aj zbierku starých diek, plachiet, posteľnej bielizne a uterákov, ktoré psíkom určite v tomto čase pomôžu. Ak niečo podobné doma máte a nepotrebujete, doneste to na Hroncovu v pondelok  poobede. Psíkovia sa určite potešia...