Miestni poslanci sa zídu na prvom rokovaní v tomto roku

XXXI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever sa uskutoční v stredu, 12. 3. 2014 so začiatkom o 15.00 hodine v zasadačke MÚ MČ Košice – Sever. Hlavným bodom rokovania bude návrh rozpočtu, ktorý miestny úrad predkladá poslancom už druhýkrát. V decembri poslanci návrh rozpočtu neschválili, chceli počkať na mestský rozpočet, aby bolo jasné, koľko Sever dostane od mesta. Starostu však zaviazali, aby na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva pripravil nový návrh so zapracovanými poslaneckými pripomienkami, ktoré sa týkali najmä zníženia nákladov na chod úradu.  

Severskí poslanci by sa mali dozvedieť aj o investičných zámeroch MČ Košice – Sever na rok 2014, rokovať budú o návrhu Pravidiel pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever a Pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – Sever.

Prerokujú návrh „Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice“ spracovaného spoločnosťou EEI, s.r.o. a starosta podá informáciu k návrhu Memoranda o spolupráci samospráv a MŽP SR pri zabránení ťažbe uránu.