Mestská časť Košice - Sever podporila aktivitu OZ Spolupútnik

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj sa stretol na neformálnom rokovaní so zástupcom Občianskeho združenia Spolupútnik, ktorého poslaním je pomoc bezdomovcom integrovať sa do spoločnosti, vykonávať prevenciu bezdomovectva u sociálne znevýhodnených osôb a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči bezdomovcom. Mestská časť Košice – Sever podporí projekt  s názvom „ Využi šancu, ktorá sa neodmieta“.  Ide o podporu bezdomovcov, ktorím OZ  za 3 – 4 hodiny verejno-prospešnej práce poskytne stravu a ubytovanie v zariadení Oáza – nádej pre nový život. Mestská časť Košice – Sever pomôže s tlačou propagačných materiálov a so zástupcami OZ Spolupútnik sa dohodla na spoločnom postupe pri monitoringu počtu ľudí bez domova zdržiavajúcich sa na Severe.