Mesto začalo so zberom vianočných stromčekov

Mesto začalo v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. s tradičným zberom vianočných stromčekov. Očistené od ozdôb ich môžete nechať vedľa smetných nádob určených na komunálny odpad alebo ich môžete samostatne odniesť aj do zberných dvorov v Košiciach (Jesenského 4, Pri bitúnku 11, Popradská ulica). Stromčeky ako biologicky rozložiteľný odpad budú odvážané do kompostárne, kde ich materiálovo zhodnotia. Zber potrvá do konca februára 2014.