MDŽ v Dennom centre

Ôsmeho marca  si každoročne pripomíname jeden z najstarších sviatkov - MDŽ. Je venovaný  všetkým ženám na celom svete. V Dennom centre si tento sviatok  v spolupráci s Radou seniorov každoročne uctievame aspoň malým darčekom našim členkám a kultúrnym programom.Viac ako  osemdesiatka seniorov sa zišla vo svojom obľúbenom priestore, aby oslávila tento sviatok. Prítomným dámam  sa prihovoril prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber  a za mužov seniorov p. Martin Bolf. Kultúrny program pripravil  náš spevácky  súbor Konvalinka  pod vedením E. Nôtovej. Na husliach zahral jej nový člen pán E. Füleky.  Vypočuli sme si aj ľudovky na akordeónev podaní novej členky  DC p. A. Kováčovej. Tak ako vždy tu panovala dobrá nálada, spev znel až do záverečnej. Veru,  len neradi sme sa rozchádzali.