Grófku Maricu obdivovali aj seniori

Záver septembra sa niesol v znamení operetného spevu. Pravdaže,  nie v Dennom centre, ale v Štátnom divadle v Košiciach. Niekoľko lístkov na túto svetoznámu operetu Emmericha Kálmána  po prvýkrát uvedenú v roku 1924 vo Viedni,  sa ušlo aj našim seniorom zo Severu.  Za všetkých aspoň slová Magdy Harčarikovej: „ Bolo to prekrásne predstavenie. Som veľmi rada, že som mala možnosť si vypočuť túto operetu v krásnom prostredí divadla. Mám dosť veľa aktivít, ale na kultúru si vždy nájdem čas, ak mi to zdravie dovolí.“