Generálny konzul Maďarska navštívil DC

22.6.2016 o 14,00 hod.sa vo Veľkej sále Denného centra konala ojedinelá beseda s generálnym konzulom Maďarska v Košiciach pánom ÁdámomSzesztayom. Pán konzul  sa s nami podelil o svoje zážitky, ktoré ho, či už pracovne alebo osobne, viažu k našej krásnej krajine. Sám našu vlasť zhodnotil takto: „Slovensko je síce rozlohou malá krajina, ale veľmi rozmanitá, každý kúsok je trochu iný. Záhorie je iné ako, povedzme,  oblasť Košíc, máte tu krásne hory....  a ľudia sú tu skvelí.“   Vo svojom prejave sa dotkol aj spoločnej histórie Slovákov a Maďarov. Na záver si vypočul  krátky kultúrny program, ľudovky v podaní našej Konvalinky  a maďarskej Jesennej ruže. Nálada bola taká dobrá, že na záver vystúpenia sme si zaspievali úplne všetci, hostia, hostitelia aj návštevníci. Mimochodom, slovenčina pána konzula bola výborná, ani tlmočníka sme nepotrebovali...