Divadlo máme v krvi

Poznáte Ezopovu bájku Líška a hrozno? Ak ju aj poznáte, možno neviete, že divadelný súbor Milénium túto hru naštudoval a 19.4.2016 o 17,00 hod. v Radničnej sále Miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7 aj uviedol.  Na našich stránkach to spomíname z toho jednoduchého dôvodu, že členovia nášho Denného centra Etela Potočňáková, Ivan Moravitz a Stázka Szczureková si v tejto hre zahrali.  Ako hovorí jedna z protagonistiek: „Mali sme síce malé úlohy, ale to nevadí, nie každá úloha je hlavná. Hra je výborná, samej sa  mi páči. Ľudia na nás chodia, máme plno, z toho usudzujem, že aj im sa páči.“ My dodávame, že  Ezopove diela sú stále aktuálne a naši seniori boli už tradične skvelí!