Čistenie komunikácií aj na aktuálne najkrajšej ulici v MČ

Keďže v aprílovom termíne čistenia komunikácií nám neprialo počasie a nepodarilo sa tak všetky plánované úseky vyčistiť k spokojnosti, od pondelka 9.5.2022 sa budú komunikácie čistiť opätovne. Prosíme obyvateľov, aby si všímali a rešpektovali dopravné značenie a umožnili tak plynulý priebeh prác.