Burza oblečenia v DC

Oddelenie soc. vecí MÚ Košice – Sever pripravilo v priestoroch Denného centra  burzu dámskeho oblečenia. Bude sa konať 19.3.2015, t.j. vo štvrtok v čase od 13,30 do 16,30 hod. vstup pre predávajúcich a kupujúcich bude zdarma, každý predajca sa musí dopredu zaregistrovať, aby bolo možné mu zabezpečiť predajný stôl. Ceny tovaru si určuje predajca sám, po dohode môže mať obchod aj výmenný charakter. Burzy sa môžu zúčastniť len seniori zaregistrovaní v DC. Všetky informácie  týkajúce sa  burzy, resp. registrácie získate na  tel. č. 055/633 34 85, resp. na adrese zdenka.behunova@kosicesever.sk