Bohatstvo našich minerálnych prameňov

V rámci pokračujúcich prednášok o zdravom životnom štýle seniorov si 28.4.2016 o 10,30 hod. seniori vypočuli prednášku o dôležitosti pitného režimu vo vyššom veku a o tom, aké bohaté je naše Slovensko na minerálne pramene. Prednáška  bola spojená s besedou, ktorá bola už tradične plná otázok. Sama prednášajúca p. Iveta Šmideková z RÚVZ Košice sa vyjadrila o svojich poslucháčkach takto: „ Je to veľmi príjemné prednášať seniorom,  ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje zdravie a takto veľa sa pýtajú. Beseda trvala pomaly dlhšie ako prednáška. Som rada s týmito dámami, vidím, že sú naozaj zvedavé a kladú zaujímavé a podnetné otázky.“  Na záver dodávame, že bez malej ochutnávky našich minerálok by táto prednáška nemala ten správny záver. Minerálky každému chutili a dámy túto „maličkosť“ naozaj ocenili.