Adventné trhy 2013 sa skončili

II. ročník Adventných trhov, ktoré Mestská časť Košice – Sever zorganizovala na najväčšom námestí – Námestí Jána Mathého, sa skončil. Rozsvietením adventných sviec okolo plastiky akademického sochára Jána Mathého „Rodina“ sme symbolicky nielen začali advetné obdobie, ale aj vzdali hold tomuto vynikajúcemu umelcovi.

„Ďakujem všetkým, ktorí prišli na trhy na Mieri a opäť vytvorili úžasnú atmosféru – trhovníkom, stánkarom s občerstvením, spevákom, hudobníkom, deťom aj dospelým, ktorí prispeli k realizácii predvianočného týždňa na Adventných trhoch.“ Hodnotí Marián Gaj, starosta Mestskej časti Košice – Sever.  

Počas trhov svoje výrobky prezentovalo viac ako 20 trhovníkov, v programe vystúpilo takmer 200 účinkujúcich, rozdalo sa viac ako 50 cien v tombole, premietlo cez 70 minút animovaných rozprávok, vylovilo a spracovalo 100 kg rýb, rozsvietilo cez 70 sviec a urobila jedna zabíjačka uprostred sídliska.

Za spoluprácu pri organizovaní II. ročníka Adventných trhov ďakujeme:

Reštaurácia Slávik

Ing. Peter Slávik

Vladimír Eperješi, kováč

Dychový orchester mladých Košice

SZUŠ Miškovecká 20, Košice

Divadelný súbor HOPI HOPE

MŠ Obrancov mieru 20

MŠ Park mládeže

ZŠ Hroncova

Košicki špivaci

Čorgov – spevácka skupina

Spevácky súbor z Ťahanoviec

Hudobná skupina Shamrock Red Heads

Proproduction Košice, s.r.o.

GAJJA Production House, Košice

OZ Pre Košice Sever