Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
40/2012 21.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. 11.62€ Zmluva č. 23/2012 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
53/2000 10.02.2011 Tomáš Krivda 11.95€ Zmluva o nájme pozemku
8/1992 10.02.2011 Jozef Gábor 11.95€ Nájomná zmluva
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
23/2006 10.02.2011 Ľuboš Virág 13.28€ Zmluva o nájme pozemku
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
40/2013 26.06.2013 KULTOBIN, spol. s r. o. 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o. 28.25€ Nájomná zmluva
46/2012 04.07.2012 KOSIT a.s. 34.50€ DAROVACIA ZMLUVA - Kosit
8080083286 10.02.2011 Allianz 41.50€ Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
52/2012 12.12.2012 Siemens Program and System Engineering s.r.o. 49.80€ Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru
31/2013 18.04.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 50.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
32/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 65.00€ Zmluva na servis stolickového výťahu
53/2015 12.11.2015 Mesto Košice 68.60€ Rozhodnutie - určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
75/2013 08.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 85.35€ Zmluva o výpožičke č. 252222013
11/2014 24.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.21€ Zmluva č. 11/2014 ZŠ Tomášikova
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
85/2013 22.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 89.16€ Zmluva o výpožičke č. 252242013
102/2013 02.01.2014 ZŠ Hroncova 23 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 102/2013
103/2013 02.01.2014 ZŠ Polianska 1 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013
104/2013 02.01.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 104/2013
64/2013 20.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 64/2013

Stránky