Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
47/2020 29.10.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
14/2012 14.03.2012 iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003
18/2014 25.04.2014 SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme 18/2014
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o.
50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
45/2013 11.07.2013 MVCOM s.r.o. 1926.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
58/2012 29.11.2012 ICOS, a.s. Košice 7920.00€ Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci

Stránky