Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov
Číslo dokladu: 
28/2012

Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1 /2012 uzatvorená medzi  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01  Stropkov, zastúpený: Ing. Slávkou  Demčákovou, riaditeľkou  úradu práce  sociálnych vecí a rodiny,  Stropkov  a Mestskou časťou Košice - Sever, zastúpená starostom Mariánom Gajom, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Predmetom zmluvy je poskytnutie pomôcky: Stoličkového výťahu Stannah 420 pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91.