Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
79/2013 08.11.2013 Základná škola Polianska 1 103.45€ Zmluva o výpožičke č. 24322013
53/2015 12.11.2015 Mesto Košice 68.60€ Rozhodnutie - určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
47/2013 15.08.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1340.76€ Zmluva o dielo č. 47/2013
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
40/2017 15.05.2017 Ing. Bartolomej Szabó Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
50/2012 24.10.2012 Inžinierske stavby, a. s. 34081.92€ ZMLUVA O DIELO č. 50 / 2012 - Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23- 29
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227

Stránky