Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 104/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
ZŠ Tomášikova 31, Košice
Cena: 
100.00€
Číslo dokladu: 
104/2013
Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na projekt s názvom: Dúhový most (prepojenie – pomoc mestskej časti a žiakov našej školy), tak ako je to uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie doručenej poskytovateľovi dňa 20.11.2013.