Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
39/2017 15.05.2017 Ing. Ladislav Kuczik Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
42/2014 31.07.2014 SPORTCOM spol. s.r.o. zmluva č. 42/2014
86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda Darovacia zmluva
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018
54/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001343
18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o. Zmluva o spolupráci
19/2016 22.03.2016 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni Nájomná zmluva
65/2014 13.11.2014 Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice Zmluva č. 65/2014
104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan Darovacia zmluva
303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
10/2015 16.03.2015 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC
91/2017 04.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
63/2016 25.11.2016 USD Lučenec s.r.o. Zmluva o dielo č. Z201641643_Z
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022

Stránky