Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach
48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice Zmluva o dielo
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
50/2011 28.11.2011 ANTIK Telecom s.r.o. 165.00€ Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014

Stránky