Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
13/2015 31.03.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 05/2015
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
47 / 2014 19.08.2014 Občianske združenie K-art 200.00€ Zmluva
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o. Zmluva o dielo
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
12/2012 07.03.2012 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 140.36€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 01/2012
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
4/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
54/2015 23.11.2015 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
54/2013 01.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 200.00€ Darovacia zmluva 54/2013

Stránky