Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková Darovacia zmluva
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
39/2012 06.08.2012 Mesto Košice 1.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717
68/2014 20.11.2014 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Zmluva č. 68/2014
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
65/2020 22.12.2020 Milota Čarna - MILOTKA, Bankov 1370/23, 040 01 Košice Nájomná zmluva
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
28/2012 07.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
44/2016 10.08.2016 Kupujúci: Emília Vranová Zmluva o kúpe predajného stánku
35/2018 07.06.2018 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Darovacia zmluva
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
40/2011 12.08.2011 Attila Boldi Zmluva o spolupráci č.40/2011
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
6/2016 09.02.2016 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva

Stránky