Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
20/2012 25.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice DOHODA o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákon ov v znení neskorších predpisov
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014
24/2017 20.04.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
1/2021 12.01.2021 Gymnázium, Park mládeže 5 Zmluva o výpožičke
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
35/2012 15.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
45/2016 08.09.2016 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva
40/2018 26.07.2018 PEMAS plus spol. s. r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky Nájomná zmluva
21/2020 30.03.2020 „Úsmev, šťastie, dobrá vec...“ verejnoprospešný neinvestičný fond Darovacia zmluva
43/2011 26.09.2011 Ing .arch. Igor Cziel 2650.00€ Zmluva o dielo

Stránky