Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
68/2013 04.10.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1207.20€ Zmluva o dielo č. 68/2013
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
22/2012 23.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby
26/2014 30.05.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032014
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013

Stránky