Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
44/2012 07.09.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 120.00€ Nájomná zmluva č. 1047/2012/CE
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
55/2016 24.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
50/2011 28.11.2011 ANTIK Telecom s.r.o. 165.00€ Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014

Stránky