Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
26/2004 10.02.2011 ARTON s.r.o. 1476.00€ Nájomná zmluva
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
26/2014 30.05.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032014
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019
26/2020 11.06.2020 VET BAR CATERING s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
26/2021 31.03.2021 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
27/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 660.00€ Zmluva o dielo č. SK 12380
27/2013 28.03.2013 Eva Imrová 115459.00€ Zmluva o poskytovaní stravovania č. 27 / 2013
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
27/2020 15.06.2020 Adc team, s.r.o., Staničné námestie 2073/12, 08221, Veľký Šariš Zmluva o dielo
27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
28/2012 07.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012
28/2013 02.04.2013 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Z m l u v a o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky