Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
66/2013 03.09.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 66/2013
66/2014 13.11.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva č.66/2014
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
66/2017 24.08.2017 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
67/2014 13.11.2014 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva č. 67/2014
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
67/2017 05.09.2017 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
68/2013 04.10.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1207.20€ Zmluva o dielo č. 68/2013
68/2014 20.11.2014 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Zmluva č. 68/2014
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
68/2016 18.01.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
69/2013 04.10.2013 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/2013
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan Darovacia zmluva
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
7/2014 11.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Zmluva o dielo č. 584/2018

Stránky