Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
36/2013 30.05.2013 ELD, spol. s r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
36/2017 15.05.2017 Ing. Andrea Miklošová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006
37/2011 30.06.2011 Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela
37/2012 25.06.2012 Realita s.r.o. 2340.00€ Zmluva o dielo č. 37/2012
37/2013 31.05.2013 KOSIT a.s. 6872.32€ ZMLUVA O DIELO č. 354/2013
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
37/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
37/2017 15.05.2017 Pavol Železník Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
37/2019 05.04.2019 Antik Telekom s.r.o. Zmluva o prenájme páru nenasvieteného optického vlákna
37/2020 29.07.2020 Vlastimil Lopata Darovacia zmluva
37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková Darovacia zmluva
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
38/2013 31.05.2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9180.00€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-212/2013/3.2
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
38/2016 08.07.2016 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
38/2017 15.05.2017 Ing. Andrej Dobránsky Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
38/2018 06.09.2018 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
38/2020 05.08.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV ZMLUVA O DIELO
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme

Stránky