Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
4/2017 06.02.2017 Vojčík & Partners, s.r.o. Zmluva o poskytnutí právnych služieb
94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
december 2019 30.12.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2019
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
február 2021 26.02.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2021
17.6.2022-23.6.2022 24.06.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.115 - 122 od 17.6.2022 do 23.6.2022
318/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
024/2011 22.03.2011 Marco Car s.r.o. objednávka 24
053/2011 18.04.2011 Richad Bartoš - R-media, Humenská 31, Košice objednávka 53
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
21.7.2014- 30.7.2014 31.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
53/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
02.11.2018 - 09.11.2018 09.11.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 132-138, 02.11.2018 - 09.11.2018
63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania
október 2019 31.10.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2019
4.3. do 11.3.2022 14.03.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe OBJEDNÁVKY č. 24 - 30 od 4.3. do 11.3.2022
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
019/2011 23.02.2011 Marco Car s.r.o. Objednávka 19/2011
8725098753 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ Faktúra 8725098753
17/2012 27.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 304.18€ Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34-01/12

Stránky