Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
30/2024 22.03.2024 Asanarates s.r.o. 36606693 72.00€ Vykonanie desinsekcie proti lezúcemu hmyzu mravcom v interiéri a čiastočne v exteriéri ZOS Ťahanovské riadky 91 v Košiciach
60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
41/2011 12.09.2011 Attila Boldi 160.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2011
40/2011 12.08.2011 Attila Boldi Zmluva o spolupráci č.40/2011
41/2012 31.08.2012 Attila Boldi Dodatok č. 1 / 2012 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 41 / 2011 zo dňa 31.8.2011
24/2013 07.03.2013 Attila Boldi 112.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2013
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
44/2023 03.04.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. 31706495 40.00€ Sezónne prezutie pneumatík na vozidle Nissan ev.č. KE830NZ
166/2023 08.12.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. 31706495 180.00€ Periodická servisná prehliadka elektrického vozidla NISSAn e-NV200 ev.č. KE 830NZ
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
21/2015 29.05.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
66/2015 23.12.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dofatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
1/2016 15.01.2016 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
163/2023 06.12.2023 B2B Partner s.r.o 44413467 468.00€ Kancelársky pracovný stôl segment 1620x800x750mm - 2ks
13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
11/2013 07.02.2013 Benjamín Kostsánszky 824.00€ Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE

Stránky