Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
03/2015 31.03.2015 Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 Zoznam faktúr uhradených v 03/2015
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
44/2017 15.05.2017 MUDr. Peter Kalanin Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
16.7.2021 23.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 114 zo dňa 16.7.2021
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. 596.00€ FA111010013
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
40/2011 12.08.2011 Attila Boldi Zmluva o spolupráci č.40/2011
10. - 19. 12. 2012 21.12.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10. - 19. 12. 2012
105/2013 02.01.2014 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 432.00€ Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2013
28.11 - 5.12.2014 05.12.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 28.11 - 5.12.2014
01/2016 29.01.2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016
10/2017 15.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 20/41/010/16
marec 2019 29.03.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2019
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
30/2022 27.07.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 936.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
119/2011 21.07.2011 Vaša Slovensko s.r.o. objednávka 119
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 31.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.8. - 31.8.2012

Stránky