Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
26.9.-3.10.2014 03.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 26.9.-3.10.2014
59/2015 24.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska v MČ Košice - Sever
5.12. - 14.12.2016 14.12.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016
83/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice Príloha č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TUV 10.10.2017
január 2019 31.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2019
10.11.2020 –19.11.2020 19.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 128 – 134, 10.11.2020 – 19.11.2020
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022
18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o. Zmluva o spolupráci
5115138533 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 49.10€ ORANGE 5115138533
1170004399 30.06.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 5130.00€ Faktúra 1170004399
31/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček 473.49€ Dodatok číslo 2 k Darovacej zmluve - Polaček
19.6.-28.6.2013 28.06.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 19.6.-28.6.2013
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
32/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ -Študentská 12-13
8/2016 31.08.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 8/2016
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
23.8.2018-31.8.2018 31.08.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 103-106, 23.08.2018-31.08.2018
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
1170001545 24.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 6184.50€ FA1170001545
FV0200474 20.04.2011 QCOMP s.r.o. 559.00€ Faktúra FV0200474
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Stránky