Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
13.07.2015- 22.07.2015 22.07.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 48 - 57, 13.07.2015- 22.07.2015
6/2016 30.06.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 6/2016
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
júl 2018 31.07.2018 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2018
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
júl 2019 31.07.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2019
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
01.02.2023 - 03.02.2023 10.02.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 23 - 24, od 01.02.2023 - 03.02.2023
7494785854 02.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 224.00€ FA7494785854
033/2011 05.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ objednávka 33
2011053 26.08.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1080.81€ Faktúra 2011053
13/2013 07.02.2013 BAZZART občianske združenie Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
10/2014 21.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 235.55€ Zmluvu o výpožičke č. 10/2014
8/2015 06.02.2015 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o výpožičke
19/2016 22.03.2016 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
35/2017 15.05.2017 Ing. Jozef Filipko Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
apríl 2018 30.04.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2018
26.03.2020-03.04.2020 03.04.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020
08.04.2019 -16.04.2019 16.04.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 37-41, 08.04.2019 -16.04.2019
10.6.2021 do 18.6.2021 18.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme
009/2011 01.02.2011 Copyvait objednávka 9
2011059 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 134.20€ Ing. Gustav Pandy 2011059
101/2011 30.06.2011 Ladislav Toth - SOUND Servis Mokrance 60.00€ objednávka 101

Stránky