Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
15/2017 31.03.2017 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
021/2011 16.03.2011 4season s.r.o. objednávka 21
87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
09. 10. - 18. 10. 2013 18.10.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 09. 10. - 18. 10. 2013
50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
32/2016 23.06.2016 Tepelné hospodárstvo a.s. Dodatok č.1 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TÚV
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
4/2012 19.03.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
4.3. do 11.3.2022 14.03.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe OBJEDNÁVKY č. 24 - 30 od 4.3. do 11.3.2022
005/2011 19.01.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. objednávka 5
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
Objednávky 21.-31.5.2012 31.05.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21.-31.5.2012
24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dodatok č.1 k dohode o urovnaní
2.6.- 11.6.2014 12.06.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 2.6.- 11.6. 2014
20.04.2017-29.4.2017 28.04.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávka č. 28, 20.04.2017-29.4.2017
96/2019 10.12.2019 DOMKO - Domov sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí dotácie
1.11. - 30.11.2013 02.12.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2013
23.1.2023 - 27.1.2023 27.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023
44/2016 10.08.2016 Kupujúci: Emília Vranová Zmluva o kúpe predajného stánku
12.01.2019 - 21.01.2019 21.01.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 11-14, 12.01.2019 - 21.01.2019
18.2. - 27.02.2013 27.02.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 18.2. - 27.02.2013
19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022

Stránky