Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody, tepla, teplej vody a elektrickej energie

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
Číslo dokladu: 
67/2016