Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
72/2023 12.06.2023 Ing. Peter Brutovský 47885254 90.00€ Grafické spracovanie plagátu na podujatie Čítaj babka, čítaj dedko a grafické spracovanie beach flag s logom Sever
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
72/2015 29.01.2016 Jarmila Grodná Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
72/2014 19.12.2014 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva č.72/2014
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
71/2024 13.06.2024 SoftComProg 17101620 67.00€ Tonery 3 ks
71/2023 31.05.2023 OMEGA AEB s.r.o 36188786 400.00€ Fotografovanie 2.ročníka podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 1.-4.6.2023
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
71/2015 05.01.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
71/2014 15.12.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO zmluva č. 71/2014
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
70/2024 13.06.2024 SELVIT s.r.o. 36370053 357.36€ ZOLL Defibrilačné elektródy CPR-D k AED Plus s vyhodnotením, 2 sady batérií do ZOLL AED Plus Lithium 10ks/sada, 1 ks samolepka AED
70/2023 26.05.2023 Sláčikový orchester MUISICA IUVENALIS 35566337 300.00€ Hudobné vystúpenie-koncert pri prameni počas Dní mestskej časti Košice-Sever 4.6.2023
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
70/2017 25.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
7/2024 12.01.2024 WebSupport, s.r.o. 36421928 102.91€ kosicesever.sk (Unlimited hosting) na obdobie od 11.2.2024 do 10.2.2025
7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
7/2021 20.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke

Stránky