Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
58/2019 14.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Polianska 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
31/2013 18.04.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 50.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
35/2017 15.05.2017 Ing. Jozef Filipko Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach
48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice Zmluva o dielo
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
50/2011 28.11.2011 ANTIK Telecom s.r.o. 165.00€ Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
16/2016 03.03.2016 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s. Rámcová kúpna zmluva
99/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. SZAKKAYHO“
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
74/2013 08.11.2013 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015

Stránky