Zber odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov v mesiacoch 4, 5, 6/2024 - 1x týždenne Trhoviská Merkúr a Mier, 2x týždenne ZOS

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Kosit, a.s.
IČO: 
36205214
Cena: 
1 126.44€
Číslo dokladu: 
33/2024