Vykonanie desinsekcie proti lezúcemu hmyzu mravcom v interiéri a čiastočne v exteriéri ZOS Ťahanovské riadky 91 v Košiciach

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Asanarates s.r.o.
IČO: 
36606693
Cena: 
72.00€
Číslo dokladu: 
30/2024