Faktúry 1.6. - 30.6.2012

Typ: 
Faktúra
Dodávateľ: 
Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Číslo dokladu: 
1.6. - 30.6.2012
Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.