Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska MČ KE- Sever

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Správa mestskej zelene Košice
Číslo dokladu: 
28/2016