Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV

Z dôvodu zvýšeného počtu požiarov v prírodnom prostredí OR HaZZ v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV odo dňa 23.03.2022 od 12°° hod. Dokumenty prikladáme v prílohe.