Životné jubileá v Zariadení opatrovateľskej služby

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný a dôležitý. Jeden z takýchto dní bol aj štvrtok 27.9.2018, kedy klientov Zariadenia opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever navštívil starosta Marián Gaj, aby zablahoželal tým, ktorí v tomto roku dovŕšili životné jubileá. Oslávencom zo srdca zaželal pevné zdravie, veselú myseľ a roky, ktoré majú pred sebou prežili obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.