Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR realizuje  v roku 2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu.

Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever môže v priebehu roku 2023 navštíviť zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.